مقاله رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده تعديل شده بر اساس تورم با بازده و قيمت سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده تعديل شده بر اساس تورم با بازده و قيمت سهام
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ارزش افزوده اقتصادي
مقاله ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
مقاله تورم
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نوردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با عنايت به سطح بالاي تورم در کشور معياري تعديل شده از ارزش افزوده اقتصادي از بابت آثار تورمي ارايه شده است. در تحقيق حاضر در پي بررسي اين ادعا هستيم که ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده نسبت به ارزش افزوده اقتصادي اسمي اندازه گيري بهتري از عملکرد شرکت بر مبناي بازده و قيمت سهام ارايه مي دهد. براي انجام اين بررسي دو فرضيه، مورد آزمون قرار گرفت و براي آزمون هر فرضيه دو مدل رگرسيوني رقيب برآورد شد. براي برآورد مدل هاي رگرسيون از داده هاي ۳۷۴ سال – شرکت در سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۸۰ استفاده شد.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد که ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده براي ارزيابي عملکرد شرکتها بر مبناي بازده سهام، بر ارزش افزوده اقتصادي اسمي برتري ندارد. در رابطه با ارزيابي عملکرد شرکت بر اساس قيمت سهام، فقط در سطح سه صنعت کاني و سيمان، فلزات اساسي و محصولات فلزي و صنعت دارويي و شيميايي برتري ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده به چشم مي خورد. بطور کلي نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر بيانگر آن است که در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برتري ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده به منظور ارزيابي عملکرد شرکت (بر مبناي بازده و قيمت سهام) بر ارزش افزوده اقتصادي اسمي مبهم است.