مقاله رابطه بين استرس و حمايت اجتماعي در دانشجويان دانشگاه هاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بين استرس و حمايت اجتماعي در دانشجويان دانشگاه هاي تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله استرس
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي راد گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي تاثير حمايت اجتماعي بر ميزان استرس دانشجويان بود. براي اين منظور ۵ دانشگاه به صورت تصادفي انتخاب و ۱۶۷ آزمودني (۸۷ زن و ۸۰ مرد) با پرسشنامه هاي استرس و حمايت اجتماعي مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد، حمايت اجتماعـي بر کاهش ميزان استرس در دانشجويان موثر است و بين حمايت اجتماعي، وضعيت تاهل و جنسيت رابطه معناداري وجود دارد.