مقاله رابطه بين استفاده از رسانه هاي صوتي – تصويري و بزهکاري نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين استفاده از رسانه هاي صوتي – تصويري و بزهکاري نوجوانان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله بزهکاري
مقاله تلويزيون
مقاله رسانه هاي صوتي و تصويري
مقاله لوح فشرده
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده ملكي اصحاب
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو، حاصل پيمايشي است که به منظور بررسي تاثير رسانه هاي صوتي و تصويري بر بزهکاري نوجوانان، در سال ۱۳۸۶، با نمونه اي متشکل از ۱۷۰ نوجوان بزهکار (با تشخيص دادگاه) و ۲۶۰ نوجوان غير بزهکار که از نظر مذهب، گروه سني (۱۸-۱۳ سال) و جنسيت مشابه بودند، انجام شده است.
يافته ها نشان مي دهد، استفاده بيش از ۵ ساعت از تلويزيون، در گروه نوجوانان غير بزهکار، ۲۱٫۵ درصد و در گروه نوجوانان بزهکار، ۳۳ درصد است (P<0.01)، همچنين استفاده از اينترنت در گروه نوجوانان غير بزهکار ۳۹٫۶ درصد و در گروه نوجوانان بزهکار ۶۷٫۶ درصد است (P<0.01). برخي از نتايج پژوهش حاکي از آن است که بين ميزان استفاده نوجوانان بزهکار و غير بزهکار از ماهواره، تفاوت معناداري وجود ندارد اما نوجوانان بزهکار به طور معناداري کمتر از نوجوانان غير بزهکار از اينترنت و به طور معناداري بيشتر از آنان از تلويزيون استفاده مي کنند. به نظر مي رسد، بين استفاده طولاني مدت از تلويزيون، استفاده نکردن از اينترنت و استفاده زياد و هر روزه از فيلم ها و لوح هاي فشرده ويديويي، با احتمال بروز بزهکاري در نوجوانان رابطه وجود دارد.