مقاله رابطه بين تيپ هاي شخصيتي (A و B) و راهبردهاي يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بين تيپ هاي شخصيتي (A و B) و راهبردهاي يادگيري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ شخصيت (A و B)
مقاله راهبردهاي يادگيري (مرور ذهني
مقاله بسط دهي
مقاله سازماندهي
مقاله نظارت بر درک مطلب
مقاله عاطفي)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري سيف اله
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه محتمل تيپ هاي شخصيتي A) و(B  و راهبردهاي يادگيري در بين گروهي از دانش آموزان دختر هنرستاني بود. در اين راستا، ۳۴۱ آزمودني با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. اين دانش آموزان به سوالات مقياس دسته بندي بورتنز و پرسش نامه راهبردهاي يادگيري وينشتاين و ماير پاسخ دادند. تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي نشان داد که نوع شخصيت A) و(B  و راهبردهاي يادگيري فاقد ارتباط معني دار هستند. (P<0.05).
تحليل رگرسيون نيز نشان داد که جز راهبردهاي عاطفي و بسط دهي بقيه راهبردها با تيپ شخصيت، رابطه معني دار ندارند و نمي توانند يکديگر را پيش بيني کنند.