مقاله رابطه بين دين و مدرنيته، تعارض يا سازگاري؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بين دين و مدرنيته، تعارض يا سازگاري؟
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنيته
مقاله دين
مقاله معرفت شناسي
مقاله عقلانيت
مقاله سکولاريزم
مقاله غرب
مقاله نقد
مقاله اصلاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدرنيته فرايند و پروسه تحول فکري، فلسفي، علمي، صنعتي، سياسي و اجتماعي است که بعد از رنسانس در غرب رخ داد. اين پديده داراي مولفه هاي خاصي است. پرسش اصلي اين است که چه نسبتي بين اين پديده خاص دنياي غرب و دين وجود دارد؟ آيا دين اسلام در تعارض با مدرنيته است، يا با آن سازگار است؟ آيا چالش هاي بين دين و مدرنيته حل شدني است؟ هدف اين نوشتار بررسي فرايند مدرنيته و مولفه هاي آن و تعيين نسبت آن با دين است. در اين مقاله نظريات مختلف درباره نسبت بين دين و مدرنيته بررسي خواهد شد. گروهي معتقد به سازگاري بوده، بر اين باورند که براي پيشرفت و توسعه کشور بايد از مدرنيته غربي الگو برداري کامل نمود. در مقابل، گروهي قايل به تعارض جدي بين دين و مدرنيته هستند. اما گروه ديگري نيز هستند که قايل به ناسازگاري دين با مدرنيته بوده، معتقدند چالش هايي بين آنها وجود دارد، اما براين باورند که اين چالش ها قابل حل است که در ارايه راه حل براي رفع چالش هاي موجود به چند دسته تقسيم مي شوند. در اين مقاله، از اين نظريه دفاع خواهد شد که نه تنـها بيـن ديـن و مدرنيتـه تعـارض ذاتـي وجـود نـدارد، بلکه امـروزه حتـي در بسيـاري از کلان شهرهاي مدرن دنيا هنوز دين از پويايي و رونق قابل توجهي برخوردار است.