مقاله رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالكيت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهرم مالي
مقاله ساختار سرمايه
مقاله سرمايه گذاران نهادي
مقاله ساختار مالکيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: خرم اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق پيش رو در نظر دارد رابطه بين ساختار سرمايه و ساختار مالکيت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دهد. براي آزمون فرضيه با استفاده از روش آماري داده هاي پانل، تلاش شد تا چهار الگو بر اساس متغيرهاي تعريف شده ارايه شود. نمونه آماري شامل ۹۰ شرکت منتخب طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ در قالب يک تحقيق توصيفي- همبستگي، اين رابطه را به منظور آگاه ساختن سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصميم‌گيري نسبت به سرمايه گذاري و يا اعطاي اعتبار مورد بررسي قرارمي دهد.
شواهد تجربي نشان مي دهد که رابطه منفي و معني داري بين ساختار سرمايه و ساختار مالکيت وجود دارد. با توجه به نتايج گرچه مشخص نيست ساختار سرمايه موجد ساختار مالکيت است يا برعکس به نظر مي رسد لازم است سرمايه گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمايه و ساختار مالکيت را در زمان تصميم‌گيري نسبت به سرمايه‌گذاري و اعتباردهي مد نظر قرار دهند.