مقاله رابطه بين عدالت سازماني و سبک مديريت تعارض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بين عدالت سازماني و سبک مديريت تعارض
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازماني
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عدالت تعاملي
مقاله تعارض
مقاله سبک حل تعارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كوثرنشان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي شک توانايي اداره و کنترل پديده تعارض در سازمان از مهم ترين مهارت هاي مديريت است که مديران بدان نياز دارند. امروزه تعارض و مديريت تعارض از جمله مباحثي است که توجه مديران و دست اندرکاران سازمان ها را به خود جلب کرده است؛ اين امر به دليل تعارض مخرب درون سازمان است که موجب اتلاف انرژي و استعدادهاي کارکنان سازمان و به هدر رفتن سرمايه انساني و فيزيکي مي شود. تحقيقات مختلفي نشان داده اند که مديريت و حل تعارض در سازمان نيازمند يک محيط دوستانه و مسالمتاميز، کاهش تبعيض و افزايش عدالت سازماني است. در اين مقاله سعي شده است تا با مرور تحقيقات مرتبط، تاثير عدالت سازماني بر سبک حل تعارض در سازمان مورد مطالعه قرار گيرد. پنج سبک حل تعارض اصلي که مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از: رقابت، اجتناب، مصالحه، انطباق (مدارا) و مشارکت. از مطالعات بررسي شده اين نتيجه گيري حاصل مي شود که مديراني که نسبت به عدالت سازماني حساسيت دارند بيشتر از سبک حل تعارض مشارکت استفاده مي کنند. برعکس، مديراني که نسبت به عدالت سازماني حساسيت ندارند از سبک هاي حل تعارض رقابت، اجتناب و انطباق پذير استفاده مي کنند.