مقاله رابطه بين قدرت و قطر قرنيه در چشم هاي نزديک بين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بين قدرت و قطر قرنيه در چشم هاي نزديک بين
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروردين محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آستانه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مصلايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: حفركننده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين رابطه بين قدرت و قطر قرنيه در چشم هاي مبتلا به نزديک بيني.
روش پژوهش: اين مطالعه بر روي ۸۴۰ چشم از ۴۲۰ فرد دچار نزديک بيني که کانديد عمل جراحي ليزيک بودند انجام شد. قطر قرنيه (corneal horizontal white to white diameter) و متوسط قدرت آن با استفاده از ارب اسکن به دست آمد. از آناليز رگرسيون و تست پيرسون جهت بررسي هر نوع ارتباط بين اين دو شاخص استفاده شد.
يافته ها: همبستگي خطي منفي قابل توجهي بين قدرت قرنيه و قطر آن وجود داشت. آناليز رگرسيون همبستگي زير را روشن نمود، (قدرت قرنيه ×۱٫۸۸) – ۶۵٫۷۹= قطر قرنيه و r=0.204.
نتيجه گيري: يک همبستگي خطي منفي بين متوسط قدرت قرنيه و قطر آن در چشم هاي نزديک بين وجود دارد که ممکن است بتواند در آينده کاربردهاي درماني (از جمله در اعمال جراحي رفرکتيو) داشته باشد.