مقاله رابطه بين پذيرش هنجارهاي جنسيتي و تجربه مزاحمت هاي خياباني: مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بين پذيرش هنجارهاي جنسيتي و تجربه مزاحمت هاي خياباني: مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزاحمت خياباني
مقاله هنجارهاي جنسيتي
مقاله پوشش
مقاله آرايش
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهسايي زاده عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي نژاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مزاحمت خياباني يکي از اشکال ممنوع تبعيض جنسي شامل رفتارهاي کلامي و غير کلامي مثل سوت زدن، چشمک زدن، چشم چراني کردن، چنگ زدن، نيشگون گرفتن، هو کردن و متلک گفتن است که به ندرت مورد توجه محققان علوم اجتماعي قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين پذيرش هنجارهاي جنسيتي و ميزان تجربه زنان از مزاحمت هاي خياباني صورت گرفته و با استفاده از تکنيک پيمايش بر روي يک نمونه ۳۶۹ نفري از دانشجويان دختر دانشگاه شيراز که از طريق نمونه گيري طبقه بندي انتخاب شده اند انجام شده است. نتايج حاصل از تحليل مسير و رگرسيون گام به گام حاکي از اين است که نوع پوشش، نوع آرايش به عنوان ۲ شاخص پذيرش هنجارهاي جنسيتي بيشترين تاثير را بر ميزان تجربه مزاحمت خياباني دارند.