سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمشید اسماعیلی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

نتایج حاصل از یک کار تجربی بر روی نقش تخلخل بتن پوشش میلگردها برروی مقدارخوردگی مورد نیاز برای ترک خوردگی پوشش بتنی میلگردها مورد بحث قرار گرفته است. نمونه های بتنی مکعبی به ابعاد ۱۵۰ میلی متر و میلگردهای به قظر ۸ میلی متر با سه پوشش به ضخامت های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. برای دستیابی به بتن های با تخلخلهای مختلف از مخلوطهای بتنی با سه نسبت آب به سیمان متفاوت هر کدام با سه اندازه حداکثر سنگدانه مصرفی در سه پوشش متفاوت استفاده شده است مقدار خوردگی مورد نیاز برای ترک خوردگی با افزایش نسبت آب به سیمان افزایش یافت و تغییرات آن بیشتر به تغییرات تخلخل بتن بستگی داشت و نسبت به تغییرات مقاومت حساسیت کمی داشت. نتایج نشان می دهند که تخلخل بتن پوشش در کنترل مقدار خوردگی مورد نیاز برای ترک خوردگی عامل کلیدی بوده هر چند که مقاومت بتن پوشش در مقابل ترک خوردگی نیز در این مورد موثر می باشد. بنابراین از نظر مقدار خوردگی مورد نیاز برای ترک خوردگی بتن پوشش عوامل موثر به تخلخل بتن پوشش خیلی مهمتر از عوامل موثر به مقاومت آن می باشد.