سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن اسدی – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
محمد حسین قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش دانشگاه تهران
مسلم شریفی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

سازمانهای ورزشی، نهادهای هدفداری هستند که در طول زمان به طرق گوناگون در جستجوی رشد و توسعه بوده اند و امروزه ثابت شده است که برای دستیابی به این مهم، اولین گام تعیین یک رسالت و ماموریت سازمانیو افزایش یکپارچگیدر آنها می باشد. از آنجایی که رسالت سازمانی و یکپارچگی سازمانی از عناصر مهم فرهنگ یک سازمان بوده و به عنوان عاملی مهم در اثر بخشی و عمکرد سازمانهای پویا و در حال تغییر ورزشی محسوب می گردند. در نتیجه در این مقاله ارتباط میان رسالت سازمانی و یکپارچگی سازمانی و هر یک از متغییر های آنها در بین کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.