سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد جعفری فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی) دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت بیمه) دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف این مقاله، بررسی بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی در صنعت بیمه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، روسا و معاونین شرکت های بیمه می باشند. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپرمن و تحلیل تاییدی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سرمایه های فکری تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد سازمانی شرکت های بیمه دارند. این مقاله یافته های جدیدی را بر ادبیات سرمایه های فکری می افزاید و بر اهمیت نقش سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی تاکید می کند.