سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل عدس دیم پائیزه رقم ILL857 به آبیاری تکمیلی و تعیین حساسیت به خشکی این رقم آزمایشی اب چهار تیمار در قالبطرح آماری بلوک های کامل تصادفی و چهار تکرار اجرا گردید. و تیمارهای آبیاری شامل: E1: شاهد و بدن آبیاری و E2: آبیاری در مرحله کاشت و E3: آبیاری در مرحله شاخه بندی و E4: آبیاری در مرحله گلدهی می باشد.