سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرشاد قنبریان – فرشاد قنبریان درجه علمی:دانشجو، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده اول: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش
رضا نجارزاده – هیئت علمی، دکتری اقتصاد،گروه اقتصاد، دانشکده و دانشگاه نویسنده دوم: دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
گذر از اقتصاد توسعه نیافته ، نیازمند سرمایه گذاری است.هدایت سرمایه های مردم به سوی بازارهای سرمایه ، مستلزم جلب اعتماد سرمایه گذاران است.برای این منظور، سرمایه گذاران نیازمند اطلاعاتی هستند که به آن ها در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین سبد سهام یاری کند.یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار میدهد،بازده سهام است ؛ زیرا ماهیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد.بههمین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغییرهایی هستند که از طریق آنها ، بازده سهام را در دوره های آتی پیش بینی کنند.نسبت های بازار گروهی از این متغییرها میباشند که برای پیش بینی بازده سهام و سبد سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند.در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت های بازار سهام حجم، ارزش دفتری به ارزش بازار، حاشیه سود و بازدهی آن سبد بپردازد