سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا کسمتی – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

تحقیق حاضر ، میزان ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) وعملکرد سازمانی را باوجود و عدم وجود متغیرهای هم پراکنشی چون اندازه شرکت، نوع صنعت و وضعیت مجوز ایزو ۹۰۰۰ می آزماید. اساسا این تحقیق بررسی یک نمونه بزرگ تصادفی از شرکتهای تولیدی در سطح جهانی میباشد.نتیجه اصلی تحقیقنشانگر این است که مدیریت کیفیت جامع (TQM) تمایل دارد به هنگام تغییر اندازه شرکت و نوع صنعت نتایج پیچیده ای داشته باشد. در حالی که رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی تحت تاثیر تغییرات وضعیت مجوز ایزو ۹۰۰۰ قرار نمی گیرد ضمن آنکه نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تفاوت های معناداری در ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی در میان بخش های مختلف صنعتی و اندازه متفاوت شرکت ها، به خصوص از نظر میزان نواقص (معایب محصول)، هزینه های تضمین محصول و نوآوری در تولیدات جدید وجود دارد. نتایج عمده به دست آمده برای مدیران، آن است که یک سازمان تولیدی معمولی با حضور مدیریت کیفیت جامع (TQM) بیشتر محتمل است که عملکرد بهتری را در روابط کارکنان، رضایت مشتریان، عملکرد اجرایی و تجاری به دست آورد تا بدون حضور آن.