سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروغ عقیلی – عضو مرکز پژوهشی کشت بدون خاک
مصطفی مبلی – دانشیار باغبانی
امیرحسین خوشگفتارمنش – استادیار خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

محصولات گلخانه ای بخش قابل توجهی از سبزیجات تولید شده در ایران را تشکیل می دهند. لیکن توجه کمی به کیفیت تغذیه ای این محصولات و ارتباط این ویژگی ها با غلظت عناصر شده است. بنابراین این پژوهش با هدف تاثیر عناصر غذایی بر برخی از شاخص های کیفی در گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum L.) گلخانه ای انجام شد. برای انجام این پژوهش تعداد ۱۵ گلخانه گوجه فرنگی در مناطق مختلف استان اصفهان انتخاب و از محصول تولیدی آن ها نمونه برداری شد. سپس شدت رنگ ، غلظت اسید آسکوربیک و غلظت کلسیم، فسفر و پتاسیم در میوه تعیین شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شدت رنگ قرمز و همچنین غلظت اسید آسکوربیک همبستگی بالایی با میزان پتاسیم میوه دارد به طوری که ضرایب همبستگی به ترتیب ۷۴/۰ و ۸۵/۰ شد. شدت رنگ زرد نیز با غلظت کلسیم همبستگی بالا و معنی داری (۷۷/۰= r) نشان داد.