سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه کبودی – اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سوسن حیدرپور – اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بیژن کبودی – اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

بارداری می تواند احساس عاطفی بین زن و مرد را تغییر دهد و ممکن است نگرش جدید وخاصی در باره روابط جنسی در این دوران بوجود آید. بطوریکه تغییرات زیادی در احساسات، میل جنسی، تعداد نزدیکی و رضایت جنسی حاصل شود( ١). حاملگی میتواند از راهه ای مختلف رابطه جنسی زوجین را تحت الشعاع قرار دهد و آنان را دچار اختلالاتی در این زمینه نماید. برخی تحقیقات شیوع این اختلالات را در حاملگی تا ۶٣ درصد گزارشکرده اند( ٢). البته شیوع این اختلالات تحت تاثیر عوامل جسمی روانی افراد و فرهنگ حاکم بر جامعه نیز قرار می گیرد. اگرچه فعالیت جنسی در دوران بارداری بدون رعایت اصولصحیح عوارضی را برای مادر و جنین در پی خواهد داشت, ولی علم طب به جز در موارد خاص, محدودیتی در برقراری روابط جنسی در دوران بارداری برای زوجین قائل نشده است( ٣). با این وجود در اغلب موارد با افزایش سن بارداری تعداد دفعات نزدیکی به شدت کاهش می یابد( ١). ای ن تحقیق با هدف بررسی روابط جنسی در سنین مختلف بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ش ر کرمانشاه در ساله۸۳-۸۴ انجام شد.