سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۴۲

نویسنده(ها):

رضا فرج پور –
بیژن ابراهیمی –
احمدرضا داودی –
محمد روح افزا –

چکیده:

هنگامی که مفهوم تکنولوژی شکل می گرفت تاکید بر متغیرهای اقتصادی و رقابتی بود. تحقیق و توسعه نیز مانند تولید فعالیتی تخصصی تلقی می شد که تصمیمات استراتژیک را برای اجرا بر اساس آن تعیین می کردند.
از نیمه قرن جاری به نحو روز افزونی مشخص شد که در بعضی از صنایع تکنولوژی نیروی محرکه ای وجود دارد که نمای استراتژیک موسسه را در آینده تعیین می کند. با این وصف، شناخت جایگاه تکنولوژی در متون برنامه ریزی به کندی صورت گرفته است.