مقاله رابطه تعهد و كنترل اجتماعي با اعتياد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: رابطه تعهد و كنترل اجتماعي با اعتياد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد
مقاله به هنجاري (آنومي)
مقاله تعهد اجتماعي
مقاله كنترل اجتماعي
مقاله مشکل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم باي سلامي غلام حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: اعتياد به عنوان يك مشکل و انحراف اجتماعي وابسته به عوامل متعدد فردي و جمعي و ساختار اجتماعي است. مساله اصلي در پژوهش حاضر اين است كه در ابعاد مختلف نظام اجتماعي چه رابطه اي بين تعهدات افراد و كنترل اجتماعي با اعتياد وجود دارد.
روش تحقيق: با روش علي ـ مقايسه اي و با نمونه گيري تصادفي از ميان معتادان داراي پرونده اين مساله را بررسي کرده ايم. اطلاعات و داده هاي موردنياز با بررسي اسناد موجود و به كارگيري تكنيك پرسشنامه در بين گروه معتادان (۱۰۰ نفر) و غيرمعتادان (به عنوان گروه كنترل) جمع آوري شده است.
يافته ها و نتايج: تعهد و كنترل اجتماعي با اعتياد رابطه معناداري دارند.