مقاله رابطه جابجايي و طول گسل به روش مقياس بندي توان – قانون در بخش مرکزي تاقديس سبزپوشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: رابطه جابجايي و طول گسل به روش مقياس بندي توان – قانون در بخش مرکزي تاقديس سبزپوشان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاقديس سبزپوشان
مقاله مقياس بندي توان – قانون
مقاله جمعيت گسل
مقاله گسترش گسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدجردي كورس
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدكامل
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدي عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي مقدار جابجايي و طول گسل و همچنين فواصل گسلي با توجه به روش مقياس بندي توان – قانون (Power – law scaling)، بخش مرکزي تاقديس سبزپوشان مورد مطالعه قرار گرفت. براي دستيابي به نتايج بهتر، با توجه به متفاوت بودن وضعيت واتنش در کل منطقه، آن را به دو ناحيه جدا از هم تقسيم کرده (۱ و ۲) و در هر ناحيه، نمودار گل سرخي مربوط به گسل ها ترسيم گرديد، سپس با توجه به جهت يافتگي گسل ها، پيمايش هايي در سراسر منطقه انجام گرفت. در اين تحقيق ۲۱ پيمايش به طول ۵۳٫۷۶۵ کيلومتر انجام گرديد و در کل اين مسيرها ۲۰۹ گسل همراه با مشخصات آن برداشت شد، که در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.