مقاله رابطه حداقل دستمزد با توزيع درآمد در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه حداقل دستمزد با توزيع درآمد در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداقل دستمزد
مقاله توزيع درآمد
مقاله اقتصاد ايران
مقاله فرضيه كوزنتس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبادالهان محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: توزيع عادلانه درآمد از مهمترين اهداف كلان اقتصادي كشورها محسوب مي شود. هدف اصلي اين مقاله، بررسي رابطه حداقل دستمزد با توزيع درآمد در اقتصاد ايران است.
روش: از الگوي اقتصادسنجي مبتني بر فرضيه كوزنتس استفاده شده است. براي اين منظور، داده هاي سري زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره ۱۳۸۴-۱۳۴۸ به كار گرفته شده است.
يافته ها: طي دوره مورد برررسي ضمن تاييد فرضيه كوزنتس، افزايش حداقل دستمزد حقيقي در ايران نابرابري هاي درآمدي را به طور معني دار كاهش داده است.
نتايج: دولت مي تواند با افزايش حداقل دستمزدهاي حقيقي، ضمن حفظ قدرت خريد كارگران در شرايط تورمي، نابرابري درآمدي را به طور معني دار كاهش دهد.