مقاله رابطه حقوق و عرفان اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رابطه حقوق و عرفان اسلامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق اسلامي
مقاله عرفان اسلامي
مقاله اشراق
مقاله بصيرت حقوقدان
مقاله زندگي قضايي
مقاله اخلاق عارفان
مقاله آرامش خلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاحيدر عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترسيم هندسه معنويت از راه تعميق روابط حقوق و عرفان، نمودي نگارين و شفاف خواهد يافت، که حاصلش شکوفايي و رشد انسان بامعنا بر شاخسار حيات مومنانه و عارفانه است.
بي ترديد رسيدن به قله قاف معنا و ادراک فروغ گيتي بر بام هستي، تنها از راه تحکيم پيوند ميمون و مبارک حقوق و عرفان و بل وحدت آن دو ميسر است. عبور از پوسته حقوق، ما را به مغز عرفان خواهد رساند. شيرينيهاي عرفان، آميخته با ترشيهاي حقوق است و براي رسيدن به آن شيريني بايد از اين ترشيها عبور کرد. اميد، نشاط و شادابي باطني حقوقدانان اعم از استادان بلند پايه حقوق، قضات عالي رتبه، وکلاي برجسته، مشاوران حقوقي زبده و سردفتران مجرب در سايه حقوق منهاي عرفان و معنويت، نه مطلوب است و نه امکان پذير و شدني. از اين رو، يکي از نکات پرفايده و پرمغز، توجه به رابطه عميق و دقيق حقوق و عرفان است، که تامل سنجيده در آن نه تنها جامعه حقوقدانان بلکه عموم انديشمندان و خردورزان را به گونه اي شگرف به جاذبه ربوبي نزديک خواهد کرد. مسلما غفلت از چنين ترابط و تعامل انسان سازي، آدمي را از هدف خلقت و مقصد اعلاي حيات بازمي دارد و راه ورود جامعه را به حيات طيبه و آرمان شهر معنوي مسدود مي نمايد. در اين نوشتار نشان داده شده است که رابطه حقوق و عرفان، نه تنها در حوزه فرهنگ اسلامي، بلکه نزد مغرب زمينيان رابطه اي معني دار و گسترده است، به گونه اي که بدون عبور از پل حقوق، نه مي توان به عرفان اصيل اسلامي رسيد و نه حتي به عرفان غير اسلامي.