مقاله رابطه خشونت جنسي و نگرش هاي زناشويي و همراهي انواع خشونت در روابط زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: رابطه خشونت جنسي و نگرش هاي زناشويي و همراهي انواع خشونت در روابط زناشويي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت جنسي
مقاله خشونت زناشويي
مقاله نگرش زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمهر هديه
جناب آقای / سرکار خانم: متقي شكوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي ميزان همراهي ديگر انواع خشونت با خشونت جنسي در زوج هاي ايراني و هم چنين بررسي رابطه خشونت جنسي و نگرش هاي زناشويي زنان قرباني خشونت جنسي، هدف پژوهش حاضر بود.
روش: ۲۳۰ زوج با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي در قالب يک طرح زمينه يابي، به پرسش نامه زمينه يابي نگرش زناشويي و مقياس تجديدنظرشده تاكتيك هاي تعارضي پاسخ دادند.
يافته ها: تجربه حمله جسماني و پرخاشگري روان شناختي با احتمال افزايش تحميل جنسي به ويژه در زنان همراه بود (p<0.001). در زنان قرباني تحميل جنسي، اسناد عليت به رفتار خود، انتظار بهبود رابطه و توانايي ادراک شده براي تغيير رابطه کمتر از زنان غيرقرباني بود (p<0.05).
نتيجه گيري: احتمال تجربه تحميل جنسي، در صورت رويارويي با ديگر انواع خشونت، به ويژه در زنان افزايش مي يابد. نگرش هاي زناشويي نارسا نقش قابل توجهي در شكل گيري و تداوم خشونت زناشويي ايفا مي كند.