مقاله رابطه خلاقيت و هوش هيجاني، با سبک هاي کنار آمدن با استرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: رابطه خلاقيت و هوش هيجاني، با سبک هاي کنار آمدن با استرس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله هوش هيجاني
مقاله سبک هاي کنار آمدن
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي رابطه خلاقيت و هوش هيجاني با سبک هاي کنار آمدن با استرس (مساله مدار و هيجان مدار) در دانشجويان است. نمونه پژوهش شامل ۳۶۰ (۱۸۰ نفر مذکر و ۱۸۱ نفر مونث) دانشجوي مشغول به تحصيل در هفت رشته تحصيلي است که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي هوش هيجاني بار – ان، خلاقيت عابدي و سبک هاي کنار آمدن با استرس بلينگز – موس پاسخ دادند. يافته هاي پژوهش، نشان داد که هوش هيجاني با استفاده از سبک کنار آمدن مساله مدار، با استرس رابطه دارد. ميان خلاقيت و دو سبک کنار آمدن مساله مدار و هيجان مدار، رابطه معناداري مشاهده نشد.