مقاله رابطه خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودتنظيمي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردعلي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي، در دانش آموزان دوره متوسطه بود. بدين منظور، تعداد ۳۸۱ دانش آموز دختر دوره پيش دانشگاهي که در سال ۸۶-۸۷ مشغول به تحصيل بودند، از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب و با آزمون بوفارد، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج پژوهش، نشان داد که خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي، رابطه معني دار دارد و مي توان پيشرفت تحصيلي را از طريق خودتنظيمي پيش بيني کرد.