مقاله رابطه ديدگاه ارزشي مديران و ايفاي نقش مسووليت اجتماعي آنها در سازمان هاي دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه ديدگاه ارزشي مديران و ايفاي نقش مسووليت اجتماعي آنها در سازمان هاي دولتي
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه ارزشي
مقاله ذينفعان
مقاله سازمان هاي دولتي
مقاله مسووليت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رعايت ارزش ها و اشاعه آنها در محيط کار از عوامل موثر بر مسووليت اجتماعي و موفقيت سازمان ها است. موضوع مهم اين است که تا چه ميزان سازمان هاي داراي ضوابط اخلاقي، آنها را نهادينه کرده و مديران و کارکنان به آن ارزش ها متعهد و پاي بند مي باشند. با اهميت دادن و عمل به ارزش ها زمينه براي ظهور هدايت فطري فرد و اجتماع و ارضاي تمايلات از راه صحيح حاصل مي شود. بر اين اساس، امروزه براي مديران انجام وظايفي چون پاسخ گويي به نيازهاي جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلي و خارجي سازمان ها و ذينفعان، از زمره وظايف با اهميت محسوب مي شود. پايبندي و عمل به مسووليت هاي اجتماعي نيز نيازمند تمرين است. در اين تمرين بايد که دل را پرداخت و با ويژگي هاي انساني در هم آميخت. اين پژوهش در سازمان هاي دولتي شهرستان رفسنجان انجام شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ارزش هاي نظري، زيبايي شناسي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي- مذهبي مديران و ايفاي نقش مسووليت اجتماعي آنها، رابطه معنا داري وجود دارد. در اين پژوهش بين ارزش اقتصادي مديران و ايفاي نقش مسووليت اجتماعي آنها رابطه معنا داري به دست نيامد.