مقاله رابطه زبان مادري، جنسيت و سن با سطح تفکر انتقادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: رابطه زبان مادري، جنسيت و سن با سطح تفکر انتقادي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله زبان مادري
مقاله آزمون مهارت هاي انتقادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان قلعه سفيدي توران
جناب آقای / سرکار خانم: خميجاني فراهاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکر انتقادي از بدو خلقت انسان با او همراه بوده است. زماني که انسان براي ارزشيابي موضوعي به صورت عقلي و منطقي مي پردازد، در واقع اولين گام را در جهت تفکر انتقادي برمي دارد. امروزه براي توسعه تفکر انتقادي و اهميت گنجاندن اين مهارت در حيطه علوم، پژوهش هاي علمي متعددي انجام شده است. از جمله اين تحقيقات مي توان به مطالعات قبلي که به نتايج متناقضي دست يافته بودند، مانند بابا محمدي و خليلي (۲۰۰۴) اشاره داشت، آنها دريافتند که دانشجويان سال چهارم نسبت به سال سوم از سطح تفکر انتقادي بالاتري برخوردارند، اما در مورد رابطه سن و تفکر انتقادي نافعي و ديگران (۲۰۰۸) دريافتند که هيچ تفاوت معني داري بين دانشجويان سال اول و سال آخر رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران در سطح تفکر انتقادي وجود ندارد. اين پژوهش در زمينه اين تحقيقات انجام شده است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه زبان مادري، سن و جنسيت، با سطح تفکر انتقادي دانشجويان انگليسي زبان است که در دوره کارشناسي ارشد رشته هاي علوم اسلامي کالج اسلامي لندن مشغول به تحصيل اند. براي نيل به اين هدف، سي نفر از دانشجويان، ۱۳دختر و ۱۷ پسر، که سن آنها بين ۲۳ و ۵۴ سال بود، به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. زبان مادري ۱۴ نفر از اين دانشجويان انگليسي بود و ۱۶ نفر ديگر در کشورهاي انگليسي زبان تولد و رشد يافته بودند، ولي زبان مادريشان غير از زبان انگليسي بود. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا، فرم ب Califormia Critical Thinking Skills Test from B  است. نتايج به دست آمده مشخص کرد که رابطه معني داري بين زبان مادري و سطح تفکر انتقادي وجود دارد، اما رابطه اي ميان سن و جنسيت از يکسو و سطح تفکر انتقادي از سوي ديگر وجود ندارد.