مقاله رابطه ساختار – فعاليت در برخي تركيبات فسفرآميد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ساختار – فعاليت در برخي تركيبات فسفرآميد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص بيولوژيکي
مقاله خواص شيمي ـ فيزيکي
مقاله فسفرآميدها
مقاله QSAR
مقاله logP
مقاله IC50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ولموزويي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از تكنيك QSAR در سال هاي اخير روابط رياضي بسياري در ارتباط بين ساختار شيميايي و فعاليت بيولوژيكي تركيبات هم خانواده بدست آمده است. در اين روش با انتخاب مولكول هايي با خواص الكتروني، فضايي و آبگريزي معين، تغييرات هدفداري در ساختار عمومي تركيب مادر ايجاد مي شود. با اندازه گيري خواص شيمي – فيزيكي و فعاليت بيولوژيكي (سميت، فعاليت دارويي) و يا هر فعاليت بيولوژيكي ديگر، يك خانواده از مولكول ها و با كمك روش هاي آناليز پيوستگي، مهمترين خواص شيمي – فيزيكي تاثير گذار بر يك خاصيت بيولوژيك خاص، شناسايي و امكان طراحي مولكول هايي با خواص بيولوژيكي معين فراهم خواهد شد. بررسي هاي انجام شده بر روي خواص شيمي – فيزيكي، رفتار بيولوژيكي و روابط ساختار – فعاليت تركيبات فسفرآميد بيانگر آن است كه فعاليت بيولوژيكي اين دسته از تركيبات وابستگي زيادي به پارامتر آبگريزي در مقايسه با دو پارامتر الكتروني و فضايي نشان مي دهد.