مقاله رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفي و اختلال هاي رواني در زنان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفي و اختلال هاي رواني در زنان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت عاطفي
مقاله اختلال هاي رواني
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: براهيمي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه آزار عاطفي، به صورت آزار کلامي ­ انتقاد، بي توجهي ­ کناره گيري، سلطه گري، و محدوديت اجتماعي، با اختلال هاي رواني در زنان شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است.
نمونه پژوهش را ۱۵۱ نفر از زنان ساکن مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرستان اصفهان تشکيل مي دهند، که به صورت تصادفي خوشه يي انتخاب شدند و ابزار پژوهش نيز، پرسش نامه هاي SCL-90-R و مقياس آزار عاطفي است.
تحليل داده هاي پژوهش، با استفاده از آماره هاي هم بستگي و رگرسيون، نشان مي دهد که ميان آزار عاطفي و ابعاد واکنش جسمي، افسردگي، حساسيت بين فردي، ترس مرضي، افکار پارانوييد، اسکيزوفرني، وسواس ­ اجبار، اضطراب، و پرخاش گري، هم بستگي معنادار وجود دارد و آزار عاطفي، پيش بيني کننده اختلال هاي رواني در زنان است.