مقاله رابطه سبکهاي دلبستگي و منبع کنترل با سازگاري زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سبکهاي دلبستگي و منبع کنترل با سازگاري زناشويي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبکهاي دلبستگي
مقاله منبع کنترل
مقاله سازگاري زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبکهاي دلبستگي و منبع کنترل با ميزان سازگاري زناشويي است. براي اين منظور ۱۲۰ نفر (۶۰ مرد و ۶۰ زن) به روش نمونه گيري تصادفي از روي ليست پرونده هاي افرادي که جهت گفتار درماني فرزندان خود مراجعه کرده بودند، انتخاب و با پرسشنامه هاي دلبستگي، منبع کنترل و سازگاري زناشويي مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج، نشان داد که سبکهاي دلبستگي با سازگاري زناشويي رابطه معناداري ندارد. يافته ها حاکي از وجود رابطه بين سبکهاي دلبستگي و منبع کنترل بوده و نشان مي دهد که سبک دلبستگي ايمن سهم بيشتري در پيش بيني سازگاري زناشويي ندارد.