مقاله رابطه سبک رهبري با اثربخشي مسوولين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۸ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک رهبري با اثربخشي مسوولين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان اردبيل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري سبک هاي رهبري
مقاله اثربخشي
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاروردي زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي رابطه سبك هاي رهبري با ميزان اثربخشي مسوولان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي استان اردبيل است. روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي است و به شكل ميداني اجرا شده است. در اين تحقيق، مسوولان و معاونان آموزشي دانشگاه ها جامعه آماري اند؛ بنابراين، اطلاعات لازم با پرسش نامه استاندارد و هنجار شده تحليل رفتار رهبر موسسه بلانچارد جمع آوري و با نرم افزار spss تجزيه و تحليل شده است.
براي اطمينان كامل از پايايي بودن پرسش نامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه با ضريب ۸۵% به تاييد رسيد. البته اين پرسش نامه پيش از اين، در رساله دوره دكتري در جامعه ايراني با ضريب پايايي استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اثربخشي مسوولين با سبك هاي رهبري انتخابي ارتباط معني داري دارد. سن آزمودني ها و سبك هاي رهبري انتخابي رابطه معني داري ندارند. سطح تحصيلات آزمودني ها و سبك هاي رهبري انتخابي رابطه معني داري ندارند. سابقه آزمودني ها و سبك هاي رهبري انتخابي رابطه معني داري ندارند.