مقاله رابطه سبک هاي ابراز هيجان و سلامت عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي ابراز هيجان و سلامت عمومي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل هيجاني
مقاله ابرازگري هيجاني
مقاله دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي بهشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط سبک هاي ابراز هيجان و سلامت عمومي است. براي اين منظور از بين دانشجويان دختر و پسر ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ مشغول به تحصيل بودند، ۲۸۷ نفر انتخاب و با پرسشنامه هاي کنترل هيجاني (ECQ) ابرازگري هيجاني (EEQ)، دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني (AEQ) و سلامت عمومي (CHG) مورد آزمون قرار گرفتند. يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد که بين کنترل هيجاني و ابرازگري هيجان با سلامت عمومي دانشجويان، ارتباط مثبت معني دار و بين دوسوگرايي در ابرازگري هيجان با سلامت عمومي، ارتباط منفي و معني داري وجود دارد.