مقاله رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض بر رضايت مندي زناشويي زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض بر رضايت مندي زناشويي زنان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي دل بستگي
مقاله راهبرد حل تعارض
مقاله رضايتمندي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديباجي فروشاني فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: امامي پور سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و راهبردهاي حل تعارض بر رضايتمندي زناشويي زنان ساکن شهر تهران است. از اين جامعه، ۲۵۰ زن متاهل به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب و بوسيله پرسشنامه هاي سبکهاي دلبستگي، رضايتمندي زناشويي و راهبردهاي حل تعارض مورد آزمون قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش، نشان داد که سبک دل بستگي ايمن و سبک دل بستگي اشتغالي، پيش بيني کننده رضايتمندي زناشويي است. سبك دل بستگي ايمن با رضايتمندي زناشويي، رابطه مثبت و سبك اشتغالي با رضايتمندي زناشويي، رابطه منفي دارد. همچنين راهبردهاي حل تعارض غفلت زن، کلامي شوهر، سو رفتارشوهر و خاتمه دادن، به ترتيب پيش بيني کننده رضايتمندي زناشويي بود به طوري كه راهبردهاي حل تعارض كلامي شوهر با رضايتمندي زناشويي، رابطه مثبت اما راهبردهاي غفلت، سو رفتار شوهر و خاتمه دادن با رضايتمندي زناشويي، رابطه منفي دارد.