مقاله رابطه سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: رابطه سرمايه اجتماعي با توسعه اقتصادي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي برون گروهي
مقاله سرمايه اجتماعي درون گروهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي سده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني كريم
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: از زماني که بحث سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه اقتصادي مطرح شده، تصور غالب، تاکيد بر نقش مثبت سرمايه اجتماعي بوده است. در اين نوشتار استدلال مي شود که سرمايه اجتماعي انواع مختلفي دارد و ضمن اين که تاثير مثبتي بر روند توسعه دارد اما گاهي اوقات ممكن است براي توسعه مفيد و مناسب نباشد.
روش: روش تحقيق در اين نوشتار «کتابخانه اي» است. تحقيقات مختلفي که در زمينه ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي وجود دارد، بررسي مي شود و در نهايت بر اساس نتايج به دست آمده، ارتباط يا عدم ارتباط اين دو بيان مي شود.
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، از آن جا که سرمايه اجتماعي درون گروهي بر اعتماد محدود و خاص تاکيد دارد، موجب اختلال سازماني و فرقه گرايي مي شود و نتيجه آن عدم توسعه است. در مقابل، سرمايه اجتماعي برون گروهي با گسترش شعاع اعتماد، شکل گيري شبکه هاي روابط اجتماعي و مشارکت افراد در انجمن هاي داوطلبانه به فرايند توسعه اقتصادي كمك مي كند.