مقاله رابطه سطح آشنايي با گواهينامه مهارت هاي کامپيوتر (ICDL) اعضاي هيات علمي با ميزان توليد علم توسط آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: رابطه سطح آشنايي با گواهينامه مهارت هاي کامپيوتر (ICDL) اعضاي هيات علمي با ميزان توليد علم توسط آنان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواهينامه بين المللي کامپيوتر
مقاله مهارت
مقاله توليد علم
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسومي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعضاي هيات علمي از مهم ترين عناصر نظام دانشگاهي و از اساسي ترين عوامل توسعه و پيشرفت هر كشوري محسوب مي شوند. يكي از پيامدها و محصولات عملكرد اعضاي هيات علمي توليد اطلاعات علمي است و از اعضاي هيات علمي انتظار مي رود در اين زمينه عملكرد مطلوبي داشته باشند. با توجه به نقش مهم سواد کامپيوتري در دسترسي به اطلاعات نو و ارتباط موثر و سريع بين دانشمندان و صاحبنظران حوزه هاي مختلف علوم، هدف اساسي اين تحقيق، بررسي ميزان آشنايي اعضاي هيات علمي با اين مهارت و رابطه آن با توليد علم توسط آنان است. بر اساس روش تحقيق اسنادي – فرضيه يابي و با اجراي پرسش نامه محقق ساخته روي ۱۵۰ عضو هيات علمي از جامعه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که با روش تصادفي انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوري شد و در نهايت، نتايج نشان داد بيشترين تعداد از جامعه مورد بررسي که با مهارت هاي ICDL آشنايي دارند به ترتيب در گروه هاي آموزشي علوم انساني، کشاورزي، فني و مهندسي و علوم پايه هستند. بررسي داده ها حاکي از آن بود که بين آشنايي با مهارت هاي  ICDLو توليد علم رابطه معني دارد.