مقاله رابطه سطح آهن خون نوزادان با زنان باردار دچار فقر آهن در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سطح آهن خون نوزادان با زنان باردار دچار فقر آهن در شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم خوني فقر آهن
مقاله بارداري
مقاله مشکلات پيش از تولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي حداد بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقر آهن افراد زيادي را در دنيا تحت تاثير قرار داده است. اين امر منجر به آن گرديد تا اين بيماري به عنوان يکي از موارد سوء تغذيه اي شايع در دنيا شناخته شود. فقر آهن را مي توان در مراحل اوليه از طريق بررسي تغييرات فررتين سرمي، پروتوپورفيرين حاوي يون روي و برخي ديگر از پارامترهاي متغير خوني تشخيص داد. مرحله پيشرفته فقر آهن که تحت عنوان کم خوني فقر آهن ناميده مي شود، زماني به وقوع مي پيوندد که کم خوني به وضوح در فرد بروز مي کند. کم خوني فقر آهن، اگر در زنان باردار تداوم پيدا کند، مي تواند سبب بروز اختلالاتي نامناسب در وضعيت جنين، حتي بروز مرگ و مير گردد .مشکلات موجود در تعيين سطح سرمي آهن برسر راه زنان باردار و نوزادان با تست هاي متداول آزمايشگاهي، از جمله مواردي است که بررسي رابطه سطح آهن سرمي مادر و جنين را پيچيده مي کند. در يک مطالعه مقطعي از زنان باردار و بندناف نوزادان آنها نمونه گيري به عمل آمد. افراد حاضر در اين مطالعه در سه دسته افراد دچار تهي شدگي از آهن، افراد مبتلا به اريتروپوئز با فقر آهن، افراد مبتلا به کم خوني فقر آهن مورد مطالعه قرار گرفتند. در بررسي افراد بين سه گروه، اختلاف آماري معني داري بين گروه هاي سه گانه در زنان باردار از نظر تعداد هفته و رسيدن به انتهاي دوره بارداري و ميانگين وزن کودکان تازه متولد شده مشاهده نشد. در بررسي تغييرات برخي پارامترها مشخص شد که وخامت وضعيت مادر سبب بروز رفتار مشابه در نوزاد مي شود، اگر چه اين اختلافات از نظر آماري (P<0.05) معني دار نبودند. نتايج مطالعات نشان مي دهد که کم خوني نوزادان پديده اي کاملا تصادفي است و ارتباطي با وضع آهن مادر ندارد.