مقاله رابطه سلامت روان و سرسختي روان شناختي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه سلامت روان و سرسختي روان شناختي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله سرسختي روان شناختي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيربيم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه سلامت و سرسختي روان شناختي دانشجويان بود. براي اين منظور ۱۸۴ نفر از دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران، به روش نمونه گيري تصادفي ساده، انتخاب و با پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه سرسختي روان شناختي، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که بين سلامت روان و سرسختي روان شناختي دانشجويان، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و بين مولفه هاي سلامت روان (نشانگان جسماني، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعي و افسردگي) با سرسختي روان شناختي دانشجويان، رابطه منفي معناداري وجود دارد.