مقاله رابطه سيستمي سياستهاي راهبردي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: رابطه سيستمي سياستهاي راهبردي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد ايران
مقاله مهندسي سيستمها
مقاله سياستهاي راهبردي
مقاله مقابله با پيچيدگي
مقاله رويکرد سيستمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشرفت بي سابقه علوم در حوزه هاي گوناگون دانش بشري در قرن اخير سبب ايجاد سيستمهاي بزرگ و پيچيده اي شده است که تعيين عوامل اولويت دار در سياستهاي راهبردي اقتصاد ايران و رابطه ميان آنها را نيز دچار پيچيدگي کرده است. از اين رو به رويکردي نياز است که ضمن مقابله با پيچيدگي قادر باشد تصويري روشن و شفاف از اجزاي سيستم و رابطه ميان آنها ارايه کند.
سيستمها، مانند سيستم اقتصاد ايران، هنگامي پيچيده مي شوند که تعداد اجزاي تشکيل دهنده آنها زياد شود و نيز هر تغييري در يکي از اجزاي سيستم، تغييرات ديگري را در کل سيستم در پي داشته باشد. اين تغييرات پويا و به ندرت خطي است. از اين رو با معادلات ديفرانسيل نمي توان رفتار چنين سيستمهايي را پيش بيني کرد.
اين مقاله به منظور ارايه رابطه سيستمي سياستهاي راهبردي اقتصاد ايران از روش شناختي مهندسي سيستمها و رياضيات استفاده مي کند. رويکردي که در آن ضمن رعايت اصل کليت، سياستهاي راهبردي را در چارچوب رابطه محتوايي اولويت دار تعيين مي کند. از آن جا که مسايل اقتصاد ايران روز به روز پيچيده تر مي شود و عوامل دست اندر کار آن ارتباط بيشتري با يکديگر پيدا مي کند. براي تعيين اولويت سياستهاي راهبردي تعيين شده از مشارکت و تبادل نظر گروهي متخصصان، کارشناسان و افراد آگاه به اقتصاد ايران استفاده شده است.
در اين مقاله براي ترسيم رابطه سيستمي سياستهاي راهبردي اقتصادي ايران ابتدا مرور کوتاهي به تاريخچه اقتصاد ايران شده است، سپس مفاهيم رياضي کاربردي در سيستمها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در آخر با استفاده از اين مفاهيم رابطه سيستمي سياستهاي راهبردي اقتصاد ايران ارايه شده است.