مقاله رابطه شاخص توده بدني با عوارض چاقي در شهر گرگان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: رابطه شاخص توده بدني با عوارض چاقي در شهر گرگان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدني
مقاله چاقي
مقاله عوارض
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي عين اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعابدين
جناب آقای / سرکار خانم: روحي قنبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي يکي از مهمترين معضلات بهداشتي عصر حاضر و عامل خطر مهمي براي بيماريهاي قلبي عروقي، افزايش فشار خون، ديابت و … مي باشد. به منظور تعيين ارتباط شاخص توده بدني با عوارض همراه چاقي در جمعيت شهري گرگان، اين پژوهش انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، تعداد ۲۰۷ نفر افراد بالاي ۱۸ سال ۱۳۸۷ با نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. به کمک پرسشنامه، اطلاعات جمعيت شناختي نمونه ها جمع آوري شد و سپس با معرفي به آزمايشگاه، نمونه خون آنها گرفته شد. داده ها از طريق نرم افزار آماري SPSS با ازمون آناليز واريانس و کاي مربع تحليل شدند.
يافته ها: ۳۱٫۴ درصد نمونه ها وزن طبيعي و ۶۰٫۹ درصد آنان درجاتي از اضافه وزن داشته اند. ميانگين شاخص توده بدني در کل نمونه ها ۲۶٫۵۴±۴٫۸۶ بوده است. بين کلسترول توتال و کلسترول ال دي ال با شاخص توده بدني معني داري مشاهده شد (P<0.05). بين ميانگين فشار خون و شاخص شاخص توده بدني ارتباط معني داري وجود نداشت هرچند که با افزايش شاخص توده بدني در ميزان فشار سيتوليک و دياستوليک نيز افزايش ديده شده است.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به ارتباط کلسترول توتال و کلسترول ال دي ال با شاخص توده بدني و همچنين تاثير افزايش آن ها در ايجاد بيماري هاي قلبي و عروقي، مغزي و کليوي لازم است برنامه ريزي لازم به منظور آموزش افراد جامعه در راستاي کاهش شاخص توده بدني و جلوگيري از افزايش وزن انجام شود.