مقاله رابطه شادکامي و سلامت رواني دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: رابطه شادکامي و سلامت رواني دانشجويان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادکامي
مقاله مشکلات رواني
مقاله نشانه هاي جسماني
مقاله اختلال در عملکرد اجتماعي
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش كنش ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزافشار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين شادکامي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز، طراحي و اجرا شده است. نمونه پژوهش، شامل ۵۶۹ دانشجوي دختر و پسر (۳۵۶ دختر و  213پسر) بود که با آزمون هاي احساس شادکامي آکسفورد (OHI) و سلامت رواني GHQ-28 مورد آزمون، قرار گرفتند. نتايج پژوهش، حاکي ازآن است که بين احساس شادکامي با مشکلات رواني، علايم جسماني، اضطراب و افسردگي در دانشجويان دختر و پسر رابطه منفي معناداري وجود دارد.