سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان طاهری فرد – بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
علی رحمانی – بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تکنیک هم تجمعی (Cointegration) و تشکیل مدل تصحیح خطا و نیز آزمون علیت دو به دوی گرنجر به بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی ( به قیمت های ثابت ) مصرف انرژی و موجودی سرمایه برای کشور ایران در دوره ۱۳۴۶ – ۱۳۷۳ پرداخته شده است . در این بررسی رشد اقتصادی در قالب مدلی بصورت تابعی از مصرف انرژی (EC) و سرمایه در می آید و دو مدل (CAPITAL GPD-EC-) (GPD) مورد بررسی قرار می گیرند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین مصرف انرژی موجودی سرمایه و تولید ناخالص داخلی وجود دارد . به عبارت دیگر در بلند مدت مصرف انرژی و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می گذارند . اما نتایج حاصل از تخمین مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجر بیانگر عدم وجود ارتباط کوتاه مدت بین مصرف انرژی و موجودی سرمایه با تولید ناخالص داخلی می باشد .