مقاله رابطه فرهنگ پدرسالاري و مشاركت سازمان يافته زنان در مديريت روستايي: مطالعه موردي زنان روستايي دهستان فيروزآباد در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: رابطه فرهنگ پدرسالاري و مشاركت سازمان يافته زنان در مديريت روستايي: مطالعه موردي زنان روستايي دهستان فيروزآباد در استان لرستان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدر سالاري
مقاله مشاركت زنان
مقاله مديريت روستايي
مقاله زنان روستايي
مقاله فيروز آباد (شهرستان)
مقاله سلسله (شهرستان)
مقاله لرستان (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري موسي
جناب آقای / سرکار خانم: حسنوند احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي رابطه فرهنگ پدرسالاري و مشارك سازمان يافته زنان در مديريت‏هاي روستايي است. براي اجراي پژوهش از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل زنان بين ۱۵ تا ۶۵ ساله دهستان فيروزآباد، و حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران ۲۵۶ نفر است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه مشاركت سازمان يافته زنان قبل از هر چيز تابعي از فرهنگ سنتي روستايي يا فرهنگ پدرسالاري است. اين متغير از متغير‏هاي كليدي است كه با افزايش حضور آن، از مشاركت زنان كاسته مي شود. با افزايش متغيرهاي تحصيلات، پايگاه اجتماعي، اقتصادي، ميزان دسترسي و استفاده از رسانه هاي جمعي، ميل به پيشرفت، و دسترسي به اماكن شهري، مشاركت سازمان يافته زنان در مديريت‏هاي روستايي نيز افزايش مي يابد.