مقاله رابطه فعاليت سيستم هاي فعال سازي و بازداري با توانمندي ها و اختلال هاي رفتاري دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: رابطه فعاليت سيستم هاي فعال سازي و بازداري با توانمندي ها و اختلال هاي رفتاري دانش آموزان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي مغزي
مقاله اختلال هاي رفتاري
مقاله توانمندي ها
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپاه منصور مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ميزان فعاليت سيستم هاي فعال سازي و بازداري با توانمندي ها و اختلالات رفتاري در دانش آموزان بود. جامعه آماري اين پژوهش، متشكل از تمامي دانش آموزان دختر و پسر شاغل به تحصيل در دوره راهنمايي و اول متوسطه بود كه از بين آنها ۶۰۰ دانش آموز (۲۸۸ پسر و ۳۱۲ دختر) با روش نمونه گيري چند مرحله اي، انتخاب و با پرسشنامه شخصيتي گري- ويلسون و پرسشنامه توانمندي ها و اختلال هاي رفتاري مورد آزمون قرار گرفتند. يافته هاي اين پژوهش، نشان داد بين ميزان فعاليت و اختلال سلوک و بيش فعالي- نقص توجه و ميزان فعاليت با اختلال هاي اضطرابي همبستگي معناداري وجود دارد. همچنين، بين ميزان فعاليت سيستم هاي شخصيتي نظريه گري- ويلسون با توانمندي ها و اختلال هاي رفتاري در دانش آموزان نيز رابطه وجود دارد.