سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمد کاظمینی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
آرزو جعفری – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

با استفاده از یک مدل ریاضی، تابعیت فعالیت کاتالیست با مقدار کک تشکیل شده در الکلاسیون ایزوبوتان با بوتنها بر روی کاتالیست اسید جامد در فاز مایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه واکنش به شدت تحت تاثیر محدودیت نفوذی درون دانه ای است و گرفتگی دهانه حفره توسط کک عامل اصلی از دست رفتن فعالیت است، فرض پوسته پیش رونده و دیواره نیمه بینهایت بکار رفته شد. معلوم شد که برای یک واکنش درجه اول صرف نظر از سینتیک غیر فعال شدن، عکس نهایت کاتالیست با مقدار کک تشکیل شده رابطه خطی دارد. همچنین معلوم شد مقدار کک بر حسب زمان از رابطه voorhies پیروی می کند، ولی توان زمان در آن ۳/۱ است که از مقدار متعارف ۰،۵ برای دیگر واکنش های همراه با تشکیل کک کمتر است.