مقاله رابطه قوه عاقله و مغز در آراي فلسفي و طبي ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: رابطه قوه عاقله و مغز در آراي فلسفي و طبي ابن سينا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوه عاقله (عقل)
مقاله مغز
مقاله آراي فلسفي
مقاله ابن سينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور فروغ السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سينا عاقله را قوه اي مجرد مي داند که براي فعل خاص خود، نيازمند عضو خاصي در بدن نيست و دلايل متعدد اثبات تجرد نفس ناطقه را پشتوانه اين ادعا قرار مي دهد. در همين حال، در آثار فلسفي خود، به نياز و مراجعه عاقله به حس و متخيله و مفکره – که از نظر او، با کمک عضو جسماني کار مي کند – اشاره مي نمايد و در مواردي، اختلال در تعقل را که ناشي از ضعف و خستگي و اختلال در مغز است مي پذيرد. علاوه بر اين، به عنوان طبيب، از بيماري هاي جسماني عارض بر سر و مغز، که تعقل و تفکر را مختل يا متوقف مي نمايند، سخن مي گويد و راه هاي معالجه و داروهاي مربوطه را شرح مي دهد.
مقاله حاضر با ملاحظه آراي فلسفي و آثار طبي ابن سينا، به شناخت رابطه عقل با مغز و بررسي و تحليل نقش هاي مثبت يا منفي اعضاي بدن – به ويژه مغز – در عمل تعقل مي پردازد و وجه جمع نظريه هاي ظاهرا متفاوت شيخ در اين مورد را بيان مي کند.