مقاله رابطه معادل رتينول دريافتي با ميزان رتينول موجود در شير آغوز مادران شيرده مراجعه کننده به زايشگاه هاي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه معادل رتينول دريافتي با ميزان رتينول موجود در شير آغوز مادران شيرده مراجعه کننده به زايشگاه هاي شهر تبريز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتينول
مقاله معادل رتينول
مقاله شير آغوز
مقاله مادران شيرده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاليزوان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موريس ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزيابي وضعيت تغذيه اي يكي از روش هاي معمول براي تعيين نيازهاي تغذيه اي افراد به خصوص گروه هاي آسيب پذير (مادران، اطفال و بچه ها) است. يكي از معيارهاي مهم براي ارزيابي وضعيت تغذيه اي، ميزان دريافتي يك ماده مغذي و ميزان آن در شير مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۸۰ مادر شيرده از بين زايشگاه هاي خصوصي و دولتي شهر تبريز انتخاب شد اطلاعات مربوط به پرسش نامه از دو قسمت اطلاعات كلي در مورد زنان شيرده و اطلاعات مربوط به رژيم غذايي مادران تشكيل شده بود. روش اندازه گيري ويتامين A و بتا – كاروتن بر اساس روش كار پرايس بود بنابر اين روش غلظت ويتامين A و بتا – كاروتن در طول موج ۶۲۰ نانومتر اندازه گيري شد.
يافته ها: رتينول دريافتي با ميزان رتينول شيرمادر همبستگي مثبتي را نشان داد (r=0.28) و (p£۰٫۰۱). همچنين رتينول دريافتي با ميزان كل فعاليت ويتامين A (معادل رتينول) در شير آغوز همبستگي مثبتي را نشان داد (r=0.33) و (p£۰٫۰۰۲).
نتيجه گيري: دريافت روزانه رتينول و بتا – كاروتن بر روي ميزان رتينول آغوز اثر مي گذارد و ميزان مناسب آن در شير مادر مي تواند در عملكرد بهتر اين ويتامين در مادر و نوزاد نقش مهمي داشته باشد.