مقاله رابطه مهارت هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان منطقه ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: رابطه مهارت هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان منطقه ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي مقابله با استرس
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني سي پريناز
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان آذري قنبرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي «رابطه مهارت هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲» پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش را همه اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲ که در نيم سال اول ۸۹-۸۸ مشغول به تحصيل مي باشند شامل مي شود. روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده است که واحدهاي رودهن، دماوند، کرج، پرند، قزوين، فيروزکوه، و ورامين بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر انتخاب گرديده است.
براي سنجش شيوه هاي مقابله با استرس از پرسشنامه استاندارد کالات (۲۰۰۲) که شامل ۳۲ سوال است استفاده شده است و با استفاده از آلفاي کرونباخ ضريب آن ۰٫۸۷ محاسبه گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ابعاد اصلي مهارت هاي مقابله با استرس در ۲ مقوله کلي (شيوه هاي رويارويي متمرکز بر مسئله و شيوه هاي رويارويي بر هيجان) طبقه بندي گرديده است. با توجه به مقدار ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تعيين بدست آمده R2=0.019مشاهده مي شود متغيرهاي مهارت هاي مقابله با استرس تنها ۰٫۲ از پيشرفت تحصيلي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان را تعيين مي کند. با توجه به ضرايب استاندارد رگرسيوني، شيوه هاي متمرکز بر هيجان با ميزان (۰٫۱۶۴) بيش از شيوه هاي رويارويي متمرکز بر مسئله (-۰٫۱۲۳) بر پيشرفت تحصيلي موثر خواهد بود.