مقاله رابطه ميان درآمدهاي نفتي و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت: ايران، مكزيك و ونزوئلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: رابطه ميان درآمدهاي نفتي و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در كشورهاي صادر كننده نفت: ايران، مكزيك و ونزوئلا
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشورهاي صادركننده
مقاله نفت
مقاله عليت گرنجري
مقاله بيماري هلندي
مقاله ارزش افزوده بخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميري اعظم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير درآمدهاي نفتي بر بخش هاي مختلف اقتصادي سه كشور صادركننده نفت شامل ايران، مكزيك و ونزوئلا را مور بررسي قرار مي دهيم. براي اين منظور از تحليل هاي هم انباشتگي و آزمون هاي عليت گرنجري كوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتايج تحقيقي نشان مي دهد كه رونق درآمدهاي نفتي در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در كشورهاي مذكور مي گردد. اثر درآمدهاي نفتي بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معني دار نبوده و در مورد مكزيك اين اثر به لحاظ اندازه ناچيز مي باشد. به علاوه رونق درآمدهاي نفتي منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه اين اثر قابل ملاحظه نيست. لذا نشانه هاي بارزي از بيماري هلندي در اين كشورها مشاهده مي شود.