مقاله رابطه ميان سال نشر و قالب هاي ادبي در کتاب هاي اروپايي کودک و نوجوان ترجمه شده به فارسي در دهه اول قرن بيست و يکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه ميان سال نشر و قالب هاي ادبي در کتاب هاي اروپايي کودک و نوجوان ترجمه شده به فارسي در دهه اول قرن بيست و يکم
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قالب ادبي
مقاله سال نشر
مقاله کتاب کودک
مقاله اروپا
مقاله ترجمه
مقاله قرن بيست و يکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري آزاد مينا
جناب آقای / سرکار خانم: اباذري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسي رابطه معنايي بين سال انتشار و قالب هاي ادبي در کتاب هاي اروپايي کودک و نوجوان ترجمه شده به فارسي در دهه اول قرن بيست و يکم پرداخته و قالب هاي ادبي را در کتاب هاي مورد نظر که در طول نه سال (از ابتداي سال ۲۰۰۰ ميلادي برابر با ۱۱ دي ماه ۱۳۷۸ شمسي تا انتهاي سال ۲۰۰۸ ميلادي يعني ۱۱ الي دي ماه ۱۳۸۶) از نويسندگان اروپايي به زبان فارسي در ايران چاپ شده اند، شناسايي نموده است.
روش: روش به کار رفته در اين پژوهش تحليل محتوا است که در آن تلاش شده است با تحليل نظام مند قالب هاي ادبي کتاب هايي که در دايره اين پژوهش مي گنجند هر يک از داستان ها را به روشي دقيق بررسي، و قالب ادبي آن مشخص گردد. جامعه آماري اين پژوهش با بهره گيري از نمونه گيري منظم انتخاب شده است. اطلاعات مورد نياز از هر کتاب در يک سياهه بررسي ثبت شده و با بهره گيري از آزمون خي دو، فرضيه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که از مجموع ۳۱۸ عنوان اثر داستاني ترجمه اي منتشر شده، ۵۹ اثر (۲۸ درصد) توسط زنان و ۱۷۰ اثر (۵۳٫۵ درصد) توسط مردان تاليف شده است. از سوي ديگر ۸۹ عنوان کتاب ترجمه شده (۲۸ درصد) نويسنده مشخص نداشتند. بررسي ۴ قالب ادبي استاندارد در نظرگرفته شده حاکي از آن است که ۸۹ کتاب در قالب ادبي داستان واقعي (۲۸ درصد)، ۸۱ عنوان کتاب در قالب کتاب غير داستاني (۲۵٫۴ درصد)، ۱۰۶ کتاب در قالب ادبي داستان فانتزي (۳۳٫۴ درصد) و ۴۲ عنوان کتاب در قالب ادبي داستان عاميانه (۱۳٫۲ درصد) توسط پديدآورندگان اروپايي تاليف شده و به زبان فارسي ترجمه شده اند. همچنين نويسندگان انگليسي با ۱۰۵ کتاب (۳۱٫۹ درصد) بيشترين فراواني نگارش را به خود اختصاص داده اند. از سوي ديگر نتايج پژوهش نشان داد که فرضيه مورد نظر در ارتباط با «وجود رابطه معنادار بين فراواني قالب ادبي و تاريخ نشر» تاييد نشد؛ چرا که بر اساس آزمون خي دوp=23.135  محاسبه شد و چنين نتيجه گرفته شد که بين قالب هاي ادبي و تاريخ نشر در کتاب هاي ترجمه شده رابطه معناداري وجود ندارد.
اصالت/ارزش: مقاله حاضر به شناسايي گستره قالب هاي ادبي کتاب هاي اروپايي کودک نوجوان، ترجمه شده به زبان فارسي پرداخته و از رويکردهاي جديدي است که به بررسي وضعيت کتاب هاي اين حوزه از منظر گونه شناسي قالب هاي ادبي و نيز بررسي رابطه معنايي بين قالب هاي ادبي و سال نشر اين کتاب ها مي پردازد.