مقاله رابطه نهاد سياسي و مذهبي در حکومت زنديه؛ دوره تعامل محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۵۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: رابطه نهاد سياسي و مذهبي در حکومت زنديه؛ دوره تعامل محدود
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهاد سياسي
مقاله نهاد مذهبي
مقاله کريم خان
مقاله زنديه
مقاله نظريه حکومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکومت زنديه (۱۲۰۹-۱۱۶۳ ق.) به ويژه در دوره کريم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۶۳ ق.)، آرامش و استقرار کوتاهي در ايام فترت پس از صفويه محسوب مي شود که توانست شيوه اي از کشورداري را به اقتضاي شرايط موجود به اجرا بگذارد. مهمترين ويژگي اين شيوه، تمايز در چگونگي رابطه دو نهاد سياسي و مذهبي نسبت به دوران صفويه و افشار بود که موضوع اين بررسي است. در علل شکل گيري رابطه و تعامل محدود دو نهاد در اين دوره، به نظر مي رسد ضعف ساختاري آن دو نهاد موثر باشد؛ موردي که موجب شد شيوه سنتي فرمانروايي ايراني با نظريه حق الهي حکومت بر خلاف روال معمول امکان اجراي کامل نداشته باشد، بنابراين هر چند مباني نظري حکومت تغيير نمي يابد، اما زمينه تعامل حداکثري دو نهاد نيز فراهم نمي شود.با اين فرض، در پرتو بررسي مباني نظري حکومت زنديه، نهاد سياسي و نهاد مذهبي، رابطه محدود اين دو نهاد در دوره زنديه، به ويژه ايام کريم خان زند، تبيين شده است.